Menü
Your Cart

Vásárlási információk (ÁSZF)

VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK (ÁSZF)
Vásárlási feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely az elektrofutar.net műszaki webáruház és a Vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) között elektronikusan jön létre.
Az elektorfutar.net Webáruház használatával a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
Tájékoztatjuk Önt, hogy az online rendelésekkel egyéb felmerülő kérdések esetén az ÁSZF-ben megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére.

2. Cégadatok
ELEKTROfutar.net műszaki webáruház
Weboldal üzemeltető: BT online shopping s.r.o.
Székhely: 94501 Komárno Komenského 18/5
Adószám: SK2022871356

Elérhetőség: info@elektrofutar.net
Szolgáltató egyéb elérhetősége: +36 1 808-9393

Tárhelyszolgáltató székelye, telephelye:
WEDOS Internet, a.s.
Masarykova 1230
373 41  Hluboká nad Vltavou
Česká republika
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: hosting@wedos.com
Cégjegyzékszám: 25028/N
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Nyitra Kerületi Bíróság, Štúrova 9, 94968 Nyitra


3. Az ELEKTROfutar.net Webáruházat csak az ÁSZF feltételeit és az adatvédelmi nyilatkozatot elfogadó személy használhatja. Azaz az ELEKTROfutar.net Webáruház használata során a Vásárlónak el kell fogadnia az ÁSZF feltételeit, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban szereplő adatkezelést. Ennek hiányában a Vásárló köteles haladéktalanul megszakítani az ELEKTROfutar.net Webáruház megtekintését, abban vásárlást nem végezhet.
Kiskorú vagy cselekvő képességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe az ELEKTROfutar.net Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvő képességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Az ELEKTROfutar.net Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja, illetve kiderítse, ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
Amennyiben a Vásárló az ELEKTROfutar.net Webáruház weboldalára lép és annak használatát folytatja, úgy azzal a Vásárló kijelenti, hogy az ÁSZF-ben, valamint az adatvédelmi nyilatkozatban levő felhasználási feltételeket megértette, azokat tudomásul vette és az ELEKTROfutar.net Webáruház használatának feltételeit elfogadja, az adatkezelés leírt módjához hozzájárul.
Az ELEKTROfutar.net Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok mint végfelhasználók részére történik. A termékeket kizárólag háztartásban használatos mennyiségben értékesítjük. Amennyiben feltételezhető, hogy a rendelés ezt a mennyiséget túllépi, úgy az ELEKTROfutar.net Webáruház fenntartja magának a jogot a Vásárlói ajánlat elutasítására.

4. Elektronikus szerződéskötés lépései
A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratú gombra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. A „Kosár” feliratú gombra kattintva megjelenik a kosár tartalma és ellenőrizhető a tartalma. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést és tételt tud törölni a kosárból. A Vásárló eldöntheti, hogy tovább nézelődik a webáruházban („Vásárlás folytatása”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „ Pénztárhoz” feliratú gombra kattintva. Amennyiben az utóbbit választotta elkezdheti a megrendelést és regisztráció nélkül vásárolhat a kért adatok megadásával.
A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A Fizetési adatoknál tudja megadni a számlázási és szállítási címet. A szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben bejelölte, hogy a számlázási címtől eltérő címre kéri a kiszállítást. Ezt követően a Vásárló egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az Adatvédelmi irányelvet. A szállítási módnál alapértelmezett a házhoz szállítás, illetve a fizetési módnál az utánvételes fizetés. Egyéb választásra nincs lehetőség. Ezen oldalon megjelenik a bevásárló kosár, ahol vásárlási adatok összegzése történik, a megrendelésének adatait tudja ellenőrizni a végleges elküldés előtt még utoljára. A Vásárló a rendelés véglegesítéséhez egy jelölőnégyzetbe helyezett pipával igazolhatja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az általános szerződés feltételeket. A Vásárló a „Rendelés megerősítés” feliratú gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el.
A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja: az oldalon a megrendelési folyamat alatt végig. Terméket törölhet a kosárból az „X” jelölésű ikonra kattintva vagy módosíthatja a rendelni kívánt termék(ek) mennyiségét a „Mennyiség” oszlopban. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a „Rendelés megerősítés” gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről kötelező érvényű ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy az ELEKTROfutar.net Webáruház a Vásárló ajánlatát elfogadta.
A Vásárló megrendelése véglegesítésekor egy automatikus visszaigazolást (24 órán belül) kap a rendelésnél megadott e-mail címre. A Vásárlónak lehetősége van kinyomtatni ezt.

A szerződéskötésre vonatkozó jogszabályi követelmények
Távollévők között kötött szerződés esetén a vállalkozás a jogszabály által előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón (ennek minősül az elektronikus levél, az e-mail is) rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságaira a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy – ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre észszerűen kiszámítani – annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet észszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról; határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről; a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről; a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról.
A vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Az ELEKTROfutar.net Műszaki Webáruházban történő megrendelés során ezen tájékoztatási kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a „Rendelés megerősítése” feliratú gombra kattintást megelőzően a Vásárló köteles egy jelölőnégyzet kipipálásával kijelenteni többek között azt, hogy tudomásul vette, hogy a „Rendelés megerősítése” gombra történő kattintással kötelező érvényű ajánlatot tesz a kosárba helyezett termék/szolgáltatás stb. megvásárlására, ami fizetési kötelezettséget von maga után.
A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás köteles legkésőbb a fogyasztó szerződéses ajánlatának megtételekor egyértelműen és olvashatóan feltüntetni az esetleges fuvarozási korlátozásokat és az elfogadott fizetési módokat.
A távollévők között kötött szerződés megkötését követően – észszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás tartós adathordozón visszaigazolást ad a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a fent részletesen meghatározott kötelező tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta; és a fogyasztó a 45/2014. (II.26) korm. Rendelet 29. § m) pontja szerinti nyilatkozatot tett, az erre vonatkozó visszaigazolást.

Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségeiről való tájékoztatás
Az  ELEKTROfutar.net az adatbeviteli hibáknak („félrekattintások”) a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőző azonosítását és kijavítását az alábbiak szerint biztosítja:
A Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés az ELEKTROfutar.net részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. A részletes leírás az ÁSZF Szerződéskötés lépéseinél olvasható.

A szerződés iktatása
Az ELEKTROfutar.net Webáruház használatával kötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Az ELEKTROfutar.net nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, nem megtekinthető. Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A szerződés nyelve
A tájékoztatás, ügyintézés és szerződéskötés, valamint a szavatossági/jótállási eljárás nyelve a magyar. A szerződés megkötése is magyar nyelven történik.

Számítási mód megadása
Az árváltozás jogát fenntartjuk. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Kérjük, figyelmesen adja meg számlázási adatait, mert utólagos számla módosításra nincs lehetőség.
Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:
- érthetően téves, irreális ár, ami az érintett termék közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
- rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os ár;
- egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár

Fizetés feltételei:
Utánvét:
Van lehetőség helyszíni készpénzes fizetésre. Az utánvételes fizetésnek nincs plusz költsége, az ingyenes. A vételárat, miután a Vevő átvizsgálta a megrendelt terméket, a kézbesítőnek kell kifizetni.

 

5. Árak
Az árváltozás jogát fenntartjuk.
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, tartalmazzák a mindenkori jogszabályok szerinti mértékű DPH (ÁFA) összegét (jogszabályok, illetve eltérő rendelkezés hiányában általánosan 20%), azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. Nettó számlát nem áll módunkba kiállítani. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. Kérjük figyelmesen adja meg számla adatait mert utólagos számla módosításra nincs lehetőség.

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. Automata e-mail visszaigazolással jelezzük, ha ajánlattétele beérkezett hozzánk. (Megrendelése az internetes vásárlás szabályainak megfelelően ajánlattételnek minősül. Megrendelése fizetési köteleztettséget von maga után.)

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról, a szerződés létrejöttéről.
Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van utánvéttel történő fizetésre. A teljes vételárat a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének. Az utánvételes fizetésnek nincs plusz költsége, ingyenes.

6. Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal történik.
 
Szállítási költségek
bruttó 39.900 Ft és azt meghaladó rendelés érték esetén

Címenként, egy címre több termék esetén is,
- a termékek számától és kosárértéktől függetlenül, Magyarország egész területére ingyenes a házhozszállítás.
- nincs utánvét kezelési díj

bruttó 39.900 Ft alatti rendelés érték esetén

Címenként, egy címre több termék esetén is,
-bruttó 990 Ft
Minden forgalmazott termékünk, új termék, eredeti csomagolásban szállítjuk.
A házhozszállítást, előzetes telefonos egyeztetés után végezzük.
Futárjaink külön kérésre emeletre is felszállítják megrendelt gépeiket. (Hűtők, sütők, mosógépek, mosogatógépek, tűzhelyek, esetében)
Ha a megrendelt terméket emeletre kéri ne bajlódjon a felvitellel, kollégáink profi szerkezettel szinte bármilyen emeletre felviszik a terméket sérülésmentesen.
Ha van lift és befér a termék nincs külön emeleti díj, ha nincs lift vagy nem fér be a liftbe a termék és lépcsőn kell mozgatni a termékeket akkor a díjak :

1-2 emeletig 1500 Ft / gép
3-4 emeletig 3000 Ft / gép
5-6 emeletig 4500 Ft / gép
6 emelet felett kérjen ajánlatot

Amerikai hűtő esetében az ár eltérhet, kérje egyedi ajánlatunkat. Több gép vásárlása estén kedvezmény!
Régi készülék elszállítása: Régi készülékét díjmentesen elszállítjuk lakásáról saját telephelyünkre, abban az esetben ha nem kell emeletről leszállítani. Amennyiben lépcsőn kell emeletről leszállítani akkor azt anyagmozgatási díj ellenében tudjuk vállalni. Ezen igényét kérjük a megjegyzés rovatban tüntesse fel.
Átvételkor minden esetben van lehetőség a termék átvizsgálására, csak úgy vegye át a terméket hogy meggyőződött a termék sérülés mentességéről.
Sérülésre vonatkozó reklamációt, átvételt követően 48 órán belül tudjuk fogadni.
Webáruházunk magyarországi átvevőhellyel nem rendelkezik.
Fenntartjuk a jogot a szállítási határidő módosítására előre nem látható készlethiány, szállítási késedelem, bekövetkezése esetén. Ilyen esetben e-mailben vagy telefonon természetesen tájékoztatjuk Önt.
7. Garancia, Garanciális ügyintézés menete
Hibabejelentést csak írásban tudunk fogadni, kérjük a hibabejelentés menüben kért adatokat küldje el részünkre.

az garanciális ügyintézés menete:
Amennyiben van Magyarországi szervizhálózata a terméknek, Ön helyett munkatársunk a márkaszervizzel felveszi a kapcsolatot, lejelenti a hibát és Önnek már csak telefonon egyeztetni kell a márkaszervizzel a kiszállás időpontjáról.

Amennyiben nincs Magyarországi szervizhálózata a terméknek, futár küldünk a termékért, amit elszállítunk külföldi márkaszervizbe.  Az elszállítást végző futár a terméket  becsomagolja és maximális gondossággal foglya kezelni az oda-vissza szállítás során.

A garanciális ügyintézés alatt keletkezett sérülésért minden esetben felelősséget vállalunk.

A terméket elszállítjuk a külföldi márkaszervizbe, munkatársunk mindent elintéz, a hibabejelentést a kapcsolattartást a szervizzel, így Önnek nincs semmi más dolga az ügyintézés folyamán.
Az ügymenetről folyamatosan tájékoztatást fog kapni, hogy hol a terméke illetve amint információnk van a szerviztől azonnal jelezni fogjuk Önnek.
Garancia idő
Az általunk forgalmazott termékekre 1-2 év jótállást vállalunk, termékenként feltüntetve.
1 év garacia ,Sport és szabadidő, Iroda,műszaki cikk, Szépségápolás és egészség, Baba, mama, játék, ajándékozás, Motoros kieegészítő, Kerékpár kategóriában lévő termékek
 
A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A termék visszaküldése
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia
Az elállási jogban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
A Fogyasztó az áru mennyiségi átvételét követő 14 napon belül a szerződéstől elállhat. Az elállással egyidejűleg tartozik az átvett árut hiánytalan és hibátlan állapotban, visszaszolgáltatni és az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket viselni.
Az Eladó elállás esetén a vásárló által kifizetett összeget 14 napon belül tartozik visszafizetni. A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A Fogyasztó nem jogosult elállási jogát gyakorolni a szerzői jogi védelem alatt álló termékek (például: hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver, stb.) példányaira vonatkozóan, ha a termék eredeti csomagolását felbontotta továbbá olyan zárt csomagolású termékek esetében, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okoból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, a elektrofutar.net fenntartja a jogot az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére, ill. megtagadhatja az áru visszavásárlását. Zipro márkájú termékek esetén,amennyiben a csomagolás sérült, hiányos, vagy nincs meg. Ruházati termék esetén, amennyiben a termék használt, sérült, hiányos.
Irásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az ELEKTROfutár.net webáruháznak. Ezt követően az ELEKTROfutar.net webáruház intézkedik a temék elszállításáról, gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban az ELEKTROfutar.net webáruház által megszervezett visszazsállítási költsége a fogyasztót terheli, az ELEKTROfutar.net webáruház ez esetben az általa megszervezett visszaszállítási kültséget nem vállalja át (kivéve ha az ELEKTROfutar.net webáruház vállalta e költségek viselését) A Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyaztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkozni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem  terheli. Visszaszállítási díj
Termék csere
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 14 napon belül lehet termék cserét kérni. Kizáró okok, bontott csomagolás, használatba vett termék. A nem Fogyasztónak minősülő vásárlók, az elállást és cserét nem gyakorolhatják.
Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé, tehát ajánlattételét befogatuk.


Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására. A számlázási adatok utólagos módosítására nincs lehetőség, kérjük adatbevitelnél tüzetesen nézze át véglegesítés előtt, hogy milyen adatokkal kívánja a rendelését leadni.
8. Panaszkezelés módja
Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartása: Hétfő-Péntek: 9-17 óra
Telefonszám: 06 1 808-9393
E-mail: info@elektrofutar.net; szerviz@elektorofutar.net
A Vásárló a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását kizárólag elektronikus úton (e-mail-ben), a fenti elérhetőségeken terjesztheti elő.
AZ ELEKTROfutar.net Webáruház az írásbeli panaszt a beérkezését követő harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vásárlóhoz eljusson. Ha a panaszt a Vásárló elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

Panasztétel a Fogyasztóvédelmi Hatóságnál:
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók 2017-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu/ honlapon.
Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján
keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő, határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
Békéltető Testület eljárásának kezdeményezése:
Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
A vállalkozást együttműködési kötelezettség terheli a Békéltető Testület előtti eljárásban. Ez egyrészt a Békéltető Testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettség, másrészt a békéltető testületi meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyében van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes testület a Budapesti Békéltető Testület.
Elérhetőségei:
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Központi telefonszám: +36 1 488 2131
Fax: +36 1 488 2186
A Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Bírósági eljárás kezdeményezése.
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére. Peres eljárások helyszíneként megjelölt bíróság: Komáromi Járási Bíróság Pohraničná 6, 945 35 Komárno
9 . Kötelező jótállás
Az ELEKTROfutar.net Webáruházat termékeire vonatkozóan a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vásárló részére történő átadásával vagy ha az üzembe helyezést az ELEKTROfutar.net vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával indul. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartamot ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék a Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az ELEKTROfutar.net Webáruház, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló
elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az  ELEKTROfutar.net Webáruháznak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
ha az ELEKTROfutar.net Webáruház a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárló a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az ELEKTROfutar.net költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az ELEKTROfutar.net Webáruház köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. Az ELEKTROfutar.net Webáruháznak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az ELEKTROfutar.net Webáruházat terhelik. Az ELEKTROfutar.net Webáruház a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. A jótállás nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. Amennyiben a javítás nem garanciális jellegű (például szűrőtisztítás), abban az esetben a szerviz munkadíjat és oda-visszaszállítási díjat fog felszámolni.

Hibás termék cseréje / Cserére jogosító igazolás
Minden esetben az ELEKTROfutar.net  webáruházhoz kell írásban jelezni ha egy termék meghibásodik, továbbá ha a garanciális ügyintézés során megállapításra kerül, hogy a termék cserére jogosult, a termék cseréjét csak az ELEKTROfutar.net webáruház engedélyezheti, bármilyen más csereigazolást nem áll módunkban elfogadni.

10. Szavatosság, garancia, garanciális ügyintézés menete
Hibabejelentést csak írásban tudunk fogadni, kérjük a hibabejelentésmenüben kért adatokat küldje el részünkre.


az garanciális ügyintézés menete:


Amennyiben van Magyarországi szervizhálózata a terméknek, Ön helyett munkatársunk a márkaszervizzel felveszi a kapcsolatot, lejelenti a hibát és Önnek már csak telefonon egyeztetni kell a márkaszervizzel a kiszállás időpontjáról.


Amennyiben nincs Magyarországi szervizhálózata a terméknek, futár küldünk a termékért, amit elszállítunk külföldi márkaszervizbe.  Az elszállítást végző futár a terméket  becsomagolja és maximális gondossággal foglya kezelni az oda-vissza szállítás során.


A garanciális ügyintézés alatt keletkezett sérülésért minden esetben felelősséget vállalunk.


A terméket elszállítjuk a külföldi márkaszervizbe, munkatársunk mindent elintéz, a hibabejelentést a kapcsolattartást a szervizzel, így Önnek nincs semmi más dolga az ügyintézés folyamán.
Az ügymenetről folyamatosan tájékoztatást fog kapni, hogy hol a terméke illetve amint információnk van a szerviztől azonnal jelezni fogjuk Önnek.


10.1 Kellékszavatosság
A Vásárló az ELEKTROfutar.net Webáruház hibás teljesítése esetén az ELEKTROfutar.net Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vásárló érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit. A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ELEKTROfutar.net Webáruház számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az ELEKTROfutar.net Webáruház költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra az ELEKTROfutar.net Webáruház adott okot. A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az ELEKTROfutar.net Webáruházzal. A Vásárló közvetlenül az ELEKTROfutar.net Webáruházzal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az ELEKTROfutar.net Webáruháztól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Vásárló csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az ELEKTROfutar.net  Webáruház bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

10.2 Termékszavatosság
A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős. A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

11. Felelősség
A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az ELEKTROfutar.net  Webáruház nem vállal felelősséget. A Vásárló a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy az ELEKTROfutar.net Webáruház nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
Az ELEKTROfutar.net Webáruház kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, az ELEKTROfutar.net Webáruház ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett. Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség. Amennyiben a Vásárló a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ELEKTROfutar.net Webáruháznak. Amennyiben az ELEKTROfutar.net Webáruház jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

12. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, a szerződés létrejötte
A Vásárló a „Rendelés megerősítés” feliratú gombra kattintva kötelező érvényű és fizetési kötelezettséggel járó ajánlatot tesz a kosárba a termék(ek) megvásárlására, melyet ahogy már korábban írtuk, egy jelölőnégyzet kipipálásával fogad el a Vásárló, ezzel elismeri, hogy elolvasta, megértette és elfogadta az ÁSZF-ben leírtakat. A Vásárló ajánlatának, megrendelésének a ELEKTROfutar.net Webáruház-hoz való megérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
A Vásárló részéről a megrendelés leadása nem eredményezi az ELEKTROfutar.net Webáruház és a Vásárló közötti szerződés létrejöttét. A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az  ELEKTROfutar.net késedelem nélkül, automatikusan generált e-mail útján, legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja a Vásárló részére. Ez a visszaigazoló e-mail kizárólag arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy az  ELEKTROfutar.net Webáruházhoz a megrendelés megérkezett. Vásárló köteles a visszaigazoló e-mailt ellenőrizni, annak tartalmát részletesen áttekinteni, az általa megadott adatok, paraméterek helyességét leellenőrizni. A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott adatok, információk okán felmerülő bárminemű probléma, szállítási vagy egyéb többletköltség vagy ellehetetlenülés, késedelem a Vásárlót terheli, az a Vásárló kizárólagos felelőssége.
A vásárlói megrendelés megérkezésének jelen pontban részletezett visszaigazolása nem jelenti a Vásárló ajánlatának elfogadását. A szerződés csak akkor tekinthető megkötött szerződésnek, amikor az ELEKTROfutar.net Webáruház telefonon vagy e-mailben külön értesítést ad a Vásárlónak.
Amennyiben a rendelés elküldését megelőzően a Vásárló termék információs tájékoztatást szeretne, azt telefonon vagy e-mail útján teheti meg. Ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre a fentiekben olvasható elérhetőségeken.

13. Termék elérhetősége, rendelkezésre állása
Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre a rendelés idején, illetve a „rendelhető”-ként feltüntetett termék nem beszerezhető, az ELEKTROfutar.net Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy ne fogadja el az áru megrendelését, ebben az esetben szerződéskötés nem történik. Erről a Vásárló értesítést kap. A megrendelés vagy annak visszaigazolása akkor tekinthető az ELEKTROfutar.net Webáruházhoz vagy a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. Nem terheli az ELEKTROfutar.net Webáruházat semmilyen felelősség abban az esetben, amennyiben a visszaigazolás azért nem érkezik meg a Vásárlóhoz, mert hibás e-mail címet adott meg, illetve az e-mail fiók tárhely telítettsége miatt számára nem hozzáférhető. Gumiabroncsok esetében a minimálisan rendelhető mennyiség 2 db, bizonyos termékek esetében 4 db.

14. Termék szállítása
Szállítási díjakról a Szállítás menüpontban talál bővebb felvilágosítást.
Szállítást megelőzően az ELEKTROfutar.net  ügyfélszolgálata elsősorban telefonon egyeztet a Vásárlóval. Amennyiben így az ELEKTROfutar.net  Webáruháznak nem sikerül felvennie a kapcsolatot a Vásárlóval, e-mail-es értesítést küld.
Az ELEKTROfutar.net Webáruháznak nem áll módjában meghatározott időpontra szállítani.
Átvételkor minden esetben van lehetőség a termék átvizsgálására. Csak úgy vegye át a terméket, hogy meggyőződött a termék sérülés mentességéről, mert az átvétel után sérülés miatti reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

15. Elállási jog
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 a terméknek,
 több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
    több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
    ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog
    lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
    olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
    olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza
        Zipro márkájú termékek esetén, amennyiben a csomagolás sérült, hiányos, vagy nincs meg.
        Ruházati termékek esetén, amennyiben a termék használt, sérült, hiányos.
        Élelmiszer ipari gépek esetében
         megsérült vagy túlzottan használt kozmetikai termékekre (parfümök)
        A kialakult vírushelyzet miatt jelenleg csak az eredeti csomagolású kozmetikai termékeken lehet az elállási jogot gyakorolni.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az ELEKTROfutar.net Webáruház részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az ELEKTROfutar.net  Webáruház részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 16. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben az ELEKTROfutar.net Webáruház emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az ELEKTROfutar.net Webáruháznak. Ezt követően az ELEKTROfutar.net Webáruház intézkedik a termék elszállításáról, gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban az ELEKTROfutar.net Webáruház által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, az ELEKTROfutar.net Webáruház ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át (kivéve ha az  ELEKTROfutar.net Webáruház vállalta e költségek viselését) a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
Visszaszállítási díj
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az ELEKTROfutar.net Webáruház visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is. Az ELEKTROfutar.net Webáruház jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket.
A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz az ELEKTROfutar.net Webáruház, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató észszerű költségeit.
Az ELEKTROfutar.net Webáruház követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve észszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését. A nem fogyasztónak minősülő vásárlók az elállást és cserét nem gyakorolhatják.

16. Termék csere
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). 14 napon belül lehet termék cserét kérni. Kizáró okok, bontott csomagolás, használatba vett termék.

17. Termék információk
EU kezelőpaneles termékek: elöltöltős és felültöltős mosógépek, amelyeken nemcsak piktogram, hanem külföldi szöveg is található.
A beépíthető készülékeket minden esetben előlap nélkül szállítjuk, a képen feltüntetett előlapok, bútorlapok csak illusztrációk, nem tartozékai a készüléknek. Egyes típusokhoz külön is rendelhető gyári előlapok vannak, de asztalos által készített bútorlappal is befedhetőek.
Ruházat:
a méretezés márkánként eltér/eltérhet!
Kérjük, olvassa át minden esetben az adott termék leírását, mivel fontos információkat, illetve méretezésre vonatkozó adatokat tartalmaz.
Ruházati termékek esetében is az ÁSZF 15. pontja érvényes. Tehát 14 napos elállási jog érvényesíthető ruházati termék/termékek cseréje során, mely egy alkalommal lehetséges és természetesen ingyenes.
Csempe, járólap:
Figyelem! A feltüntetett árak egy csomagra vonatkoznak.
A csomagban található mennyiségek az egyes típusoknál eltérnek/eltérhetnek.
Bővebb információ a csomag mennyiségekről a termékleírásokban van feltüntetve.
Megrendelését csak az oldalon keresztül leadva, elektronikus úton tudjuk fogadni.
A képek csak illusztrációk!
Konyhabútor összeállításokat szaniter kiegészítők és konyhai eszközök nélkül, lapra szerelten szállítjuk.

18. Szerzői jogok
A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. ELEKTROfutar.net  a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
A Weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása - magáncélú felhasználás céljából vagy az ELEKTROfutar.net előzetes írásbeli hozzájárulása esetén - engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

19. Egyéb rendelkezések
Az ELEKTROfutar.net internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról a Vásárlókat a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy a Vásárló a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.


Fontos tudnivalók
EU kezelőpaneles termékek:
Elöltöltős és felültöltős mosógépek, amelyeken nem csak piktogram, hanem külföldi szöveg is található.
 
Beépíthető készülékeket, minden esetben előlap nélkül szállítjuk, a képen feltüntetett előlapok, bútorlapok csak illusztrációk, nem tartozéka a készüléknek. Egyes típusokhoz külön is rendelhető gyári előlapok vannak, de asztalos által készített bútorlappal is befedhetőek.
Ruházati termékek esetében is az ÁSZF Elállási jog/Visszaszolgáltatási garancia pontja érvényes. Tehát 14 napos elállási jog érvényesíthető ruházati termék/termékek cseréje során, mely egy alkalommal lehetséges és természetesen ingyenes.
Megrendelését csak az oldalon keresztül tudja leadni, melyet automata rendszerünk kezel.
A képek csak illusztrációk. Termékadatokat a gyártó által megadott információk szerint töltünk fel, így az azokban történő változásért, esetleges hibákért nem tudunk felelősséget vállalni. Kérjük tájékozódjon vásárlás előtt.